Wat is Bewustzijn?

Deze vraag is eigenlijk een van de meest moeilijk te beantwoorden vraag die er is.

 

Onder ‘bewustzijn’ verstaat men veelal de mogelijkheid om over gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen te beschikken en zich van hen ‘gewaar’ te zijn; ze waar te nemen, zich ervan ‘bewust’ te zijn van je eigen psychische processen. Weten van wat er in je omgaat, weten van wat je ziet, hoort of voelt en daarover kunnen vertellen. ‘Het weten en kennen van het bestaan van iets of van zichzelf. Het besef hebben van jezelf’.

 

Dus bewustzijn is weten of ervaren wat er zowel zintuiglijk als cognitief in jezelf omgaat, met eventueel de mogelijkheid om daarover op een bepaalde manier te kunnen communiceren.

 

Zonder bewustzijn kun je niets ervaren

 

Bewustzijn is niet zichtbaar, niet tastbaar, niet waarneembaar, niet meetbaar en niet aantoonbaar.  Het bewustzijn is datgene waarmee elk levend wezen zijn bestaan inhoud en vorm geeft. Zonder bewustzijn is er géén levend lichaam.

 

Bewustzijn is een ongelooflijk moeilijk onderwerp onbegrijpbaar voor het mensenlijk brein.

 

Toch zijn wij instaat om op een dieper level in contact te treden met een vorm van pure aanwezigheid die ons kan doen beseffen dat wij meer zijn dan alleen ons oude opgeslagen denken en gekoppelde emoties.

 

Vanuit dit standpunt, dit ervaren, dit beleven, gaan Zien eigenlijk, kun je je bewust worden van het beperkende deel in jou.

 

Bewustzijn vanuit spiritueel perspectief

 

Spiritualiteit is zoiezo een lastige term. Er zijn meerdere definities en waarschijnlijk heeft zo ongeveer elk individu zijn of haar eigen opvatting van de betekenis er van. In veel gevallen komen bij mensen associaties op met 'zweverig' en 'iets met geloof'. 'Daar doe ik niet aan, aan spiritualiteit', wordt ook vaak gezegd.

 

Zo is het ook met de term bewustzijn. Er zijn leraren uit het Oosten die bewustzijn verklaren als de ondergrond van alles, het beginsel van alles, dat waar alles uit voortkomt. Alles is bewustzijn, is ook een gesproken term. Men spreekt over hoger bewustzijn, in contact met een hoger zelf. Alles is energie. Je kunt veel informatie over verschillende onderwerpen vinden.

 

Ik ga hier niet over het feit wat waar is of niet. Ook al neig ik persoonlijk wel enigszinds naar deze zienswijzes, mijn doel is om jou je eigen waarheid te laten ervaren. Het feit is dat je vrij kunt zijn van wat jou doet lijden. Wanneer je dit gaat zien kun je als gevolg hiervan andere toestanden gaan waarnemen. Zo werkt het ook met intuitie, je kunt erin geloven of niet, echter zodra er meer ruimte komt in de mind, is het mogelijk dat je het gaat herkennen.