Wat is Bewustzijn?

Deze vraag is eigenlijk een van de meest moeilijk te beantwoorden vraag die er is.

 

Onder ‘bewustzijn’ verstaat men veelal de mogelijkheid om over gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen te beschikken en zich van hen ‘gewaar’ te zijn; ze waar te nemen, zich ervan ‘bewust’ te zijn van je eigen psychische processen. Weten van wat er in je omgaat, weten van wat je ziet, hoort of voelt en daarover kunnen vertellen. ‘Het weten en kennen van het bestaan van iets of van zichzelf. Het besef hebben van jezelf’.

 

Dus bewustzijn is weten of ervaren wat er zowel zintuiglijk als cognitief in ons omgaat, met eventueel de mogelijkheid om daarover op een bepaalde manier te kunnen communiceren.

 

Zonder bewustzijn kun je niets ervaren.

 

Bewustzijn is niet zichtbaar, niet tastbaar, niet waarneembaar, niet meetbaar en niet aantoonbaar. Je bent gewoon. Het bewustzijn is datgene waarmee elk levend wezen zijn bestaan inhoud en vorm geeft. Zonder bewustzijn is er géén levend lichaam.

 

Bewustzijn is een ongelooflijk moeilijk onderwerp onbegrijpbaar voor het mensenlijk brein. Toch zijn wij instaat om op een dieper level in contact te treden met een vorm van zijn, van pure aanwezigheid die ons kan doen beseffen dat wij meer zijn dan alleen ons oude opgeslagen denken en gekoppelde emoties.

 

Vanuit dit standpunt, dit ervaren, dit beleven, gaan Zien eigenlijk, kunnen wij bewust worden van dat wat ons beperkt.


Bewustzijn vanuit spiritueel perspectief

 

Spiritualiteit is een lastige term. Er zijn meerdere definities en waarschijnlijk heeft zo ongeveer elk individu zijn of haar eigen opvatting van de betekenis ervan. In veel gevallen komen bij mensen associaties op met 'zweverig' en 'iets met geloof'. Het gaat met name om de ervaring en de beleving van.

 

Zo is het ook met de term bewustzijn. Er zijn leraren uit het Oosten en ook andere delen van de wereld waar bewustzijn wordt verklaart als de ondergrond van alles, het beginsel van alles, dat waar alles uit voortkomt. De oorsprong, het beginsel van alles. Alles is bewustzijn, is ook een gesproken term. Men spreekt in vele vormen over bewustzijn. 

 

Meer weten?