Meditatie

Meditatie is een concentratieoefening. Het leren gebruiken van de aandacht. Het gaat over bewuste aandacht. Vaak is de aandacht onbewust buiten jezelf, op bijv. werk, drukke bezigheden of iets dergelijks. Dit hebben we in eerste instantie niet in de gaten. Niet in de gaten wat er binnen in onszelf afspeelt. Het gaat dus om de bewuste aandacht terug te laten keren in jezelf of direct om je heen. Mediteren is innerlijke stilte ontdekken, bewust worden van de opkomende gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Dit lijd tot bewustzijnsverandering.

 

In het Oosterlijk deel van de wereld is men hier al veel langer mee bekend. In het Westen is het nog in opkomst. Het blijkt wel noodzaak omdat stress de overhand neemt in onze maatschappij. Buiten dat meditatie genezing bied voor het hele stress gebeuren,  is het mooi om de natuurlijke staat van de mind en van jou te leren her-kennen,  Deze "staat" kan je de voldoening brengen waar we zo naarstig naar op zoek zijn.

 

Wanneer je enigszins beoefend raakt in het "gewaarzijn", het observeren van gedachten en gevoel, ga je ook nog eens vele inzichten verkrijgen in eigen gedachten en patronen die je in de loop van je leven hebt ontwikkeld. Hetgeen veelal is wat belemmerd. Je gaat zien wat gedachtes en oude emoties voor invloed hebben en eigenlijk niet jouw waarheid zijn. Vanuit de stilte, de alomtegenwoordigheid die je in feite bent, (wat je door de vertroebeling van onbewuste gedachtes niet meer ziet) kun je daadwerkelijk in een andere werkelijkheid stappen dan de werkelijkheid die je oude opgeslagen gedachten en emoties voorschotelen. 

 

Er zijn vele boeken over meditatie geschreven. Er wordt ook wel over stadia's van meditatie gesproken. Welke stadia je doorloopt. Het vraagt wat be-oefening. Wij zijn deze manier van doen gewoonweg niet gewend. Wanneer je bij de eerste paar pogingen opgeeft omdat de mind niet "rustig" wordt, gaat het je ook niet lukken. Je zult het, zeg maar, onder de knie moeten krijgen. Net zoals andere sporten en bijv. hobby's. Betekend niet dat je al vrij snel effect kunt zien van de beoefening en van het inzicht in je ware natuur.  

 

Gelukkig komt er steeds meer wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van meditatie. Uit onderzoek blijkt bijv. dat de hersenen in staat zijn hun structuur en functie aan te passen. Door gedeeltes die vaak gebruikt worden te versterken en uit te breiden en gedeeltes die weinig gebruikt worden te laten krimpen. Deze flexibiliteit in de hersenen wordt ‘neuroplasticiteit’ genoemd.

 

Er bleek ook dat meditatie zorgt voor:

  • Een hoog niveau van activiteit in die delen van de hersenen die helpen om positieve emoties te vormen, zoals: geluk, enthousiasme, vreugde en zelfbeheersing,
  • Een verlaagd niveau van activiteit in die delen van de hersenen die samenhangen met negatieve emoties, zoals: depressie, egocentrisme en een gebrek aan geluk of voldoening,
  • Het rustiger worden van het deel van de hersenen waarin angst en woede worden opgewekt,
  • Het vermogen om zelfs in extreem verstorende omstandigheden een staat van innerlijke vrede te bereiken, en
  • Een uitzonderlijk vermogen voor empathie en afstemming op de emoties van andere personen.

 

Bevindingen lijken aan te tonen dat het oefenen van de geest door middel van meditatie een uiterst bepalende invloed kan hebben op de hersenfunctie. Emoties kunnen blijkbaar worden veranderd en destructieve gevoelens kunnen worden verminderd. 

 

Uit onderzoek bleek dat er sprake is van:

  • Hoogfrequente gamma-activiteit tijdens het beoefenen van de geest.
  • Absoluut gamma-niveau en synchroniciteit op afstand tijdens het oefenen van de geest. 

 

"Meditatie is een concentratieoefening die moet leiden tot een bewustzijnsverandering. Deze wordt gekenmerkt door een toename van de tegenwoordigheid van geest en een meer geïntegreerd zelfbeeld. Meditatie kan de symptomen van een ziekte op twee manieren verlichten: door de geest tot rust te brengen en herhaalde negatieve boodschappen te elimineren"

 

(Uit encyclopy.nl) 

 

 

Voor info wetenschappelijk onderzoek:

www.pnas.org

Wat meer info betreft hersengolven:

Verkenjegeest.nl