Levels van BewustZijn

Bewustzijn zou je kunnen verdelen in verschillende levels. Levels zijn mogelijkheden waarin wij als mens bewust kunnen zijn van dat wat er intern afspeelt en om ons heen. In feite is dit niet gescheiden maar een eenheid. Deze weergave is alleen ter verduidelijking.