"Working together is succes"

(Henry Ford)

 

Coaching teams& zorgverleners.

Coaching bij aanpak complexe situaties.

 

Door mijn ervaring in de gezondheidszorg vind ik het waardevol om naast mijn andere aanbod zorgverleners/ teams te coachen.

 

Aangezien de gezondheidszorg in complexiteit is toegenomen, lopen zorgverleners vaker aan tegen moeilijke complexe situaties.

Intramuraal is de zorg zwaarte toegenomen door complexere situaties bij opname.

Ook extramuraal is de zwaarte toegenomen omdat cliënten langer thuis kunnen blijven wonen.

De samenleving op zich is veranderd bijv. op het gebied van kwaliteitseisen en mondigheid.

Dit alles kan veel vragen van de zorgteams en de individuele zorgverlener. 

 

"Door de brede ervaring die ik heb in de gezondheidszorg, de GGZ en op het gebied van coachingsvaardigheden kan ik u een traject aanbieden tav coaching van zorgteams, de individuele zorgverlener en bijv. in aanpak complexe client stuaties."

 

Mijn coaching is geen algemene training maar persoonlijk en op maat aangeboden traject, gericht op dat wat op een bepaalt moment speelt.

 

Begeleiding bij intervisie kan één van de interventies zijn.

 

Eerst zal er sprake zijn van een diagnostische fase waarin gekeken wordt wat precies het probleem is. Dit kan dmv individuele gesprekken en gesprekken in teamverband.

Gesprekken met een client zelf, famillie of mantelzorger zijn mogelijk wanneer er sprake is van een complexe clientsituatie.

Vervolgens zal er een plan gemaakt worden betreft interventies.

Evt, wanneer u dat wenselijk vind, kan ik op de achtergrond aanwezig blijven bij uitvoer van plan en evaluatie.

 


Coaching bij:

Stress/ overbelasting/ burnout.


Er Is sprake van een grote toename van bovengenoemde klachten in de samenleving.

Dit heeft ook gevolgen op het gebied van werk.

Wanneer eenmaal in zo' n situatie beland, kan het voor medewerkers en werkgevers beide onprettig aanvoelen.

Medewerkers kunnen het ervaren als een gevoel van falen.

Voor de werkgever is het ook niet altijd even gemakkelijk. Er moet naar een oplossing worden gezocht.

Belangrijk is opnieuw naar jezelf en de situatie te kijken, inzicht opdoen in hoe het werkt met eigen onbewuste processen.

Ik werk patroon doorbrekend en leer mensen bewust en met aandacht te leven. 

Op zoek gaan naar de balans in activiteit en rust, grenzen, krachten en valkuilen.

 

Ik bied voor organisaties coaching aan. Het doel is in een fijne werksfeer met elkaar kunnen samenwerken, gebruikmakend van ieders unieke kwaliteiten.

 

Door middel van persoonlijk plan zullen wij werken aan inzicht, valkuilen en unieke krachten.